ای بهشت قرب احمد فاطمه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

ای بهشت قرب احمد فاطمه میله قدر محمد فاطمه ای خدا مشتاق یارب یاربت ای سلام انبیاء بر زینبت مشعل شب های احیای علی نقش لبخندت مسیحای علی آسمانی ها و مسلمان تواند بنده مقداد و سلمان تواند

قطعاتمرتبط

مشاهده همه