تو داری میری

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

تو داری میری سه ماه که از شوهرت رو میگیری دعا میکنی هی که زودتر بمیری تو داری میری دارم میسوزم رو دیوار و در مونده خونت ببین که چی آوردی زهرا به روزم دارم میسوزم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه