شکر خدا گمان کنم امروز بهتری

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

شکر خدا گمان کنم امروز بهتری پیراهن جدید مبارک بهار من نان که میپزی چقدر مزه میدهد نان پخته ای که سر برسد انتظار من از آتش تنور کمی فاصله بگیر آتش بد است با من و با روزگار من مثل قدیم باز علی جان صدام کن دستی بکش به روی دل بیقرار من

قطعاتمرتبط

مشاهده همه