حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم کنار تن بی سرت کاسه آب گذاشتم واویلا حسین جان تو بودی و گودال و ریگ بیابان زیر نیزه خداحافظی کردی با زینبت زیر نیزه واویلا به آتیش کشیدن حرم رو یامظلوم نبودی شکستن سرم رو یامظلوم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه