تموم رویاهام و کشتن

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

تموم رویاهام و کشتن قوت زانوهام و کشتن مادر بچه هام و کشتن قنفز بی هوای نامرد وقتی غلافش و بلند کرد صدا زدم فاطمه برگرد چقدر زئم صدا خانوم من میون کوچه ها خانوم من دنبال من نیا خانوم من

قطعاتمرتبط

مشاهده همه