لا امیر الا علی (ع)

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محسن عرب خالقی

سال 1400

متن قطعه:

شاه مردان شمشیر مصطفی و تیغ برانه گرگا به هم میگن که شیر غرانه جان جان جان جان جانانه مرد میدانه با حمله‌ی علی مرد طوفانه عمر بن عبدود با خاک یکسانه جان جان جان جان جانانه تو میدون با ذوالفقار میگشت دنبال شکار وقتی که فلانیا میگفتن که الفرار لا امیر الا علی لا امیر الا علی

قطعاتمرتبط

مشاهده همه