گناهان کوچک را بزرگ نشماریم...

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حجت الاسلام سادات

سال 1400

متن قطعه:

گناهان کوچک را بزرگ نشماریم...