دعات برای من سرم برای تو

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

دعات برای من سرم برای تو نگات برای من حنجرم برای تو بگیر از من هر آنچه که خواهی کسی و ندارم به جز تو الهی رضا به رضاک یامعبود سواک با لب تشنه حسین افتاده روی خاک دعات برای من سرم برای تو نگات برای من حنجرم برای تو

قطعاتمرتبط

مشاهده همه