موذن نبوی پاشو که ماذنه سرده

موذن نبوی پاشو که ماذنه سرده

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی رسولی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

موذن نبوی پاشو که ماذنه سرده یه یاعلی ولی الله دوباره وقت نبرد مادر ما تو کوچه ها صدا میزد حیدری ام حسن میگه حیدری ام حسین میگه حیدری ام زینب میگه حیدری ام ساقی میگه حیدری ام مهدی میگه حیدری ام رهبر میگه حیدری ام شهید میگه حیدری ام منم میگم حیدری ام