لویت الاحرام چادر حمایل کردم

لویت الاحرام چادر حمایل کردم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی رسولی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

لویت الاحرام چادر حمایل کردم در بین دیوار و در حجم رو کامل کردم محرم شدم رحمت حق عصمت حق بزرگترین حجت حق من فاطمه ام جان نبی یار علی تنها طرفدار علی لبیک ای امیر مومنینم لبیک لبیک ای ولایت تو دینم لبیک لبیک به محسن لبیک امامم ای قیام تو قیامم لبیک باعلی لبیک یاعلی