نفسای تو به شمارش افتاده

نفسای تو به شمارش افتاده

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی رسولی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

نفسای تو به شمارش افتاده میبینی علی رو به خواهش افتاده تو برای همه گره گشا بودی همدم تو گره به کارش افتاده باور بکنم یا نکنم عزم سفر کردی باور بکنم یا نکنم محال برگردی باور بکنی یا نکنی من بی تو میمیرم باور بکنم یا نکنم همینه تقدیرم

مهدیه حسینی

‫۹ روز قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۰۶

بسیاااااااارعالی خداحفظتون کنه

4