قال المهدی فی بنت رسول العالمین

قال المهدی فی بنت رسول العالمین

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی رسولی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

قال المهدی فی بنت رسول الناحلین اسوه الحسنه اسوه من مادرم مادر من باورم بهشت من زیر پاش نفس میکشم با دعاش میمیرم میمیرم میمیرم براش منم وارث عزت فاطمی منم وارث غیرت فاطمی منم وارث شجاعت فاطمی منم وارث قدرت فاطمه