غیر از محبت زهرا

غیر از محبت زهرا

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی رسولی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

غیر از محبت زهرا چیزی نمیخوام از دنیا قلبی لامی الازهرا میخونه فطرتم یازهرا اشک روی صورتم یازهرا میجوشه غیرتم یازهرا گریه برای فاطمه اثبات حیدر است میخونه فطرتم یازهرا اشک روی صورتم یازهرا میجوشه غیرتم یازهرا