انا لله هم روح پیکرم داره میره

انا لله هم روح پیکرم داره میره

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی میرداماد

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

انا لله هم روح پیکرم داره میره انا لله هم سایه سرم داره میره انا لله چیزی نمونده یتیمی مون انا لله از خونه مادرم داره میره اومد مادرم قامت کشیده میره مادرم قامت خمیده روی بازو هاش جای غلاف روی صورتش جای کشیده