نبینم اینطور زانو بغل گرفتی مولا

نبینم اینطور زانو بغل گرفتی مولا

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

ابوذر یبوکافی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

نبینم اینطور زانو بغل گرفتی مولا به پای تو پا میشم رو پا نیفتی مولا چرا چشات بارون نگو بهم شرمنده ام خدا میدونه هستم مدافعت تا زنده ام چیزی نشده یکمی پهلوم چیزی نشده یکمی بازوم چیزی نشده سرت سلامت علی مظلوم سلامت میکنم خودم جای همه نگو از غربتت تا داری فاطمه