مهر مادری بارون قلب من به تو مدیون

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

مهر مادری بارون قلب من به تو مدیون نور چادر زهراییت تاریکی رو میسوزنه توی روضه هایی که قدم میزنی واسه دلخوشی ما حرم میزنی واسه بچه هات نذری بده هر کسی خودت دیگ نذری اش و بهم میزنی ملیکه انسیه ملیکه صدیقه ملیکه مرضیه مادر شما که راضی باشی از این بیچاره خدا هم راضی مادر

قطعاتمرتبط

مشاهده همه