دریا دریا چشمام میباره

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

دریا دریا چشمام میباره امشب انگار مادر بیقرار بیقراره یه دستش و روی دیوار یه دست به پهلو میگیره نمیدونم چیشد تو کوچه از بابامون رو میگیره ای مادر جوونم یاس قد کمونم تو میری و دیگه من زنده نمیمونم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه