مهر مادری بارون قلب من به تو مدیون

مهر مادری بارون قلب من به تو مدیون

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

مهر مادری بارون قلب من به تو مدیون نور چادر زهراییت تاریکی رو میسوزنه توی روضه هایی که قدم میزنی واسه دلخوشی ما حرم میزنی واسه بچه هات نذری بده هر کسی خودت دیگ نذری اش و بهم میزنی ملیکه انسیه ملیکه صدیقه ملیکه مرضیه مادر شما که راضی باشی از این بیچاره خدا هم راضی مادر