دریا دریا چشمام میباره

دریا دریا چشمام میباره

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دریا دریا چشمام میباره امشب انگار مادر بیقرار بیقراره یه دستش و روی دیوار یه دست به پهلو میگیره نمیدونم چیشد تو کوچه از بابامون رو میگیره ای مادر جوونم یاس قد کمونم تو میری و دیگه من زنده نمیمونم