جنگاور یه تنه لشکر

جنگاور یه تنه لشکر

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

جنگاور یه تنه لشکر سر تا پا خود پیمبر تا محشر الله اکبر به علی اکبر سر انداخته هر کسی که دیده سپر انداخته رو به رو شده با ملک الموتش هر کی با تو خودش و در انداخته وحشت دشمن از نعره رزمش رزمی که ارثیه خونوادش