رقیه وقتی که پیش ابالفضل

رقیه وقتی که پیش ابالفضل

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

رقیه وقتی که پیش ابالفضل رسیده عطر مادر به اباالفضل اباالفضل کاشف الکرب حسین رقیه کاشف الکرب اباالفضل ای رویایی ترین توی کل دخترا از همه بابایی ترین تو جمال و تو جلال از همه زهرایی ترین