چرا دیگه اشک نمی ریزی

چرا دیگه اشک نمی ریزی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

چرا دیگه اشک نمیریزی چرا دیگه رو نمیگیری چرا دیگه دست به دیوار و دست به پهلو نمیگری نگو میخوای بری بگو که بهتری تو سختیا فقط تو یار حیدری آخه چرا میخوای تنها بری بمون عزیزم دلخوشیام و رفتنت ازم میگیره اگه بری بدون تو دلم میگیره بمون عزیزم اگه نباشی خونمون و غم میگیره اگه نباشی بدون تو دلم میگیره