منی که تو این شهر سلامم بی جواب

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

منی که تو این شهر سلامم بی جواب هنوزم روی دستم جای رد طناب اما وقتی تو باشی همه دنیا بهشت نباشی رو سر من همه دنیا خراب اگه توبری خانومم بی تو من مظلومم از دیدنت چند روزه محروم محرومم مگه اون دست با این صورت چه کرده میپوشونی صورتت رو نفساتم چه سرد همه جونت پره درد دست نامرد چه کرده

قطعاتمرتبط

مشاهده همه