سه ماهی که بعد بابات نیومده خنده رو لب هات

سه ماهی که بعد بابات نیومده خنده رو لب هات

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

سه ماهی که بعد بابات نیومده خنده رو لب هات میدونی که چند وقت مادر سرم و نزاشتم رو دستات بیا مثل جوونی هات موهام و شونه بزن یه قصه باز برام بخون آروم بشه دل من یه نذری کن که زینب آروم بگیره امشب دلم گرفته آتیش میگیره سینه ام تا زخمت و میبینم دلم گرفته تو چشم من نگاه کن وای برا خودت دعا کن وای