خوشا دردی که درمانش تو باشی

خوشا دردی که درمانش تو باشی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خوشا دردی که درمانش تو باشی خوشا راهی که پایانش تو باشی خوشا چشمی که رخسار تو بیند خوشا ملکی که سلطانش تو باشی من غلام قنبرم خاک پای حیدرم یاعلی یاعلی یاعلی کار این دل با علی ذکر لب هام یاعلی یاعلی یاعلی یاعلی