بی پناه زینب

بی پناه زینب

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بی پناه زینب مونده سمت رگ های زخمی تو نگاه زینب مثل مادر تو با چشای گریون یه گوشه از قتلگاه زینب بی پناه زینب دیدمت تو گودال نزدیک سه ساعت شده داری میزنی پر و بال مصحف شریفم زیر چکمه شمر بی مروت شدی لگد مال دیدمت تو گودال دیدی آخر غم تو چطوری به دلم موند خنده شمر لعین دل زینب و لرزوند حالا باید فاتح خیمه رو خوند