فضه خادمه بانوی عالم امکان

فضه خادمه بانوی عالم امکان

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

فضه خادمه بانوی عالم امکان تو سخن نافذه فاضل از حافظ قرآن هر تپش هر نفس از علی گفت و بس جانانه فاطمه جای خود دنیا حتی فضه رو نشناخته برای این کنیز خدا تخت پادشاهی ساخته از اون زمانی که شده جاروکش بیت الزهرا بال ملائک و خدا زیر پاش انداخت