بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری

بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم اباعبدالله یا اباعبدالله چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است زیر علمت امن ترین جای جهان است اباعبدالله یا اباعبدالله زیر شمشیر غمت مست کنان باید رفت اگر که کربلا میخوای به سر زنان باید رفت اباعبدالله یا اباعبدالله