فصل اشک و ماتم انگار که محرم

فصل اشک و ماتم انگار که محرم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

فصل اشک و ماتم انگار که محرم سینه میزنیم همه با ذکر یافاطمه سلام ای مادر دعا کن این شب ها برام ای مادر خیلی تو حسرت کربلام ای مادر سلام ای مادر ای کاش تا دم آخر بگم یافاطمه توی شلوغی محشر بگم یافاطمه یا ام الحسنین میشه بهت مادر بگم وای مادر