اون که همدم تموم حالات حسن

اون که همدم تموم حالات حسن

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

ابوذر یبوکافی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

اون که همدم تموم حالات حسن اونکه پاسخ همه سوالات حسن اونکه منبع همه کمالات حسن اونیکه فراتر از خیالات حسن گریه های تو قنوتت و عشق جنگش و عشق سکوتش و عشق هم نشینی با یتیم و بنازم توی جبل جبروتش و عشق