اولین بار مگه یادم میره

اولین بار مگه یادم میره

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

ابوذر یبوکافی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

اولین بار مگه یادم میره که نگام به پرچم تو افتاد مادرم اسمت و خوند تو گوشم پدرم سینه زنی یادم داد عمریه فکر روز و شب من شده تو چیزی نمیخوام از تو به غیر از خود تو من تو رو دارم چجوری دلم مردد شه من تو رو دارم همه دنیا هم باهام بدشه من تو رو دارم من تو رو دارم