دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی

دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

ابوذر یبوکافی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی هر جا که شکستم از پا که نشستم تو یاورمی تو امروز رو به ما آغوشت رو وا کردی فردا هم تو محشر دنبال ما میگردی رثیه سلمان به مردم ایران این حب شماست سربازی تو این راه جانبازی تو این راه این لطف خداست تو رهبر ما رهرو ما باهم اهل دردیم تا آخر مثل تو دور حیدر میگردیم