الی الابد میدرخشه آفتاب فاطمه

الی الابد میدرخشه آفتاب فاطمه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

ابوذر یبوکافی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

الی الابد میدرخشه آفتاب فاطمه حیا عفت مجسن در حجاب فاطمه جواب شیعه به ثقیفه همون جواب فاطمه خطبه فدکیه یعنی انقلاب فاطمه به فرموده زهرا محور وحدت علی به فرموده زهرا اصل ولایت علی به فرموده زهرا راه دیگران گمراهی به فرمده زهرا راه هدایت علی