دل وقتی دنبال بازیاشه

دل وقتی دنبال بازیاشه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

رضا نریمانی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دل وقتی دنبال بازیاشه حتی اگر هواسم نباشم تو هواست به منه هی دلت شور میزنه که من کجامو با کیام قراره کی پیشت بیام فدای دلشوره هات آنام آنام یا زهرا آنام یا زهرا از دنیا هیشکی خیری ندیده حس می کنم که وقتش رسیده از همه دل ببرم از پیشت جم نخورم چی از خدا جز تو بخوام فقط تو می مونی برام دورت می گردم خودم آنام آنام یا زهرا آنام یا زهرا