تو فاطمیه ها دلا از غصه ها پره

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

تو فاطمیه ها دلا از غصه ها پره اونی که مارو می کشه خاک چادر هیچ جای دنیا مادری سیلی نمی خوره یه مادر جوون کی دیده تو دیده تو دعاش مرگش رو از خدا بخواد جلوی بچه هاش یه مادر جوون کی دیده این طوری از شوهرش مخفی کنه با چادری اون که برای زهرا فدا شده محسن بود

قطعاتمرتبط

مشاهده همه