بیانات مقام معظم رهبری در دومین سالگرد سردار سلیمانی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

آیت الله خامنه ای

سال 1400

متن قطعه:

بیانات مقام معظم رهبری در دومین سالگرد سردار سلیمانی