از چه هراس از چه باک عشق علی در سرشت ماست

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

از چه هراس از چه باک عشق علی در سرشت ماست راه علی تا ابد راه ورود بهشت ماست شهادت شهادت شهادت آرزوی ماست قصه اخرش شیرینه عمر تلخیا کوتاه فاتح نبرد آخر مطمئنا حزب الله پای عشق میمونیم پای عشق میمونیم پای عشق میمونیم پای عشق میمیریم ما حسین حسین میگیم انتقام میگیریم لبیک یا حیدر از چه هراس از چه باک خون حسین اعتبار ماست ذکر هم الغالبون آینه روزگار ماست شهادت شهادت آرزوی ماست بعد این همه سال دشمن خوبه که ما رو بشناسه راه مادرای ما هم راه مادر عباسه پای عشق میمونیم پای عشق میمیریم ما حسین حسین میگیم انتقام میگیریم لبیک یا حیدر

قطعاتمرتبط

مشاهده همه