علمدار حضرت ولی قاسم سلیمانی

علمدار حضرت ولی قاسم سلیمانی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمود کریمی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

علمدار حضرت ولی قاسم سلیمانی سرا پایت نور منجلی قاسم سلیمانی سرا پایت نور منجلی قاسم سلیمانی نگاهت شمشیر صیقلی قاسم سلیمانی ای الگوی شیعه علی قاسم سلیمانی رمز انتقام قاسم سلیمانی ذکر یا علی قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی تو تصویر دین و غیرتی قاسم سلیمانی تو تصویر دین و غیرتی قاسم سلیمانی تو مجموع عشق و عزتی قاسم سلیمانی تو شاگرد خوب نهضتی قاسم سلیمانی تو با خونت رمز وحدتی قاسم سلیمانی جان ملت و روح امتی قاسم سلیمانی فدایی های تو هم قسم قاسم سلیمانی فدایی های تو هم قسم قاسم سلیمانی که دست ظلم میشود قلم قاسم سلیمانی نمی افتد بر زمین علم قاسم سلیمانی نمی افتد بر زمین علم قاسم سلیمانی سپاه قدس میرسد حرم قاسم سلیمانی سپاه قدس میرسد حرم قاسم سلیمانی دانلود مداحی علمدار حضرت ولی قاسم سلیمانی محمود کریمی خواب ظالمان میزند بهم قاسم سلیمانی خواب ظالمان میزند بهم قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی جهان محو اقتدار تو قاسم سلیمانی همه یاران در مدار تو قاسم سلیمانی همه خوبان هم قطار تو قاسم سلیمانی شهیدانه در جوار تو قاسم سلیمانی اعتبار ما افتخار ما قاسم سلیمانی اعتبار ما افتخار ما قاسم سلیمانی به نام خشم تمام ما قاسم سلیمانی به شمشیر بی نیام ما قاسم سلیمانی به دشمن گفته امام ما قاسم سلیمانی بترسد از انتقام ما قاسم سلیمانی به دشمن گفته امام ما قاسم سلیمانی بترسد از انتقام ما قاسم سلیمانی انتقام سخت شد پیام ما انتقام سخت شد پیام ما ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین قاسم سلیمانی سفیر عرش میزند صدا قاسم سلیمانی الا یا عالم نوحوا علی قاسم سلیمانی که نوشیده از خم بلا قاسم سلیمانی در آغوش شاه کربلا قاسم سلیمانی در آغوش شاه کربلا قاسم سلیمانی عشاق الحسین یا اهل الولا عشاق الحسین یا اهل الولا عشاق الحسین یا اهل الولا