پاشو ببین تو خونمون چه خبره امشب

مجید بنی فاطمه

سال 1398

متن قطعه:

پاشو ببین تو خونمون چه خبره امشب همش میترسم دق کنم جلو چش زینب حالا منمو در به دری حالا دیگه زهرا ندارم امیدی به فردا ندارم دیگه نا ندارم شال عزای مادرتونو بچه ها رو شونه بذارید رَحِمَ اللهُ مَن قَرِءَ الفاتِحَه تابوتو بیارید وای پاشو نگاه کن که منم بعیده بمونم شبیه مادر مرده ها تو حیاط خونم دیگه نفسم رفته ولی چشمای تو گریونه هنوز چادر تو گلگونه هنوز پره خون هنوز ما دیگه جز خدا تو مدینه بچه ها کسی رو نداریم رَحِمَ اللهُ مَن قَرِءَ الفاتِحَه تابوتو بیارید وای پاشو که پیغمبر تو رو به علی سپرده دیشب تو خواب پرسید ازم کجا سیلی خورده

قطعاتمرتبط

مشاهده همه