مادر ما مادر تموم عالمه

مادر ما مادر تموم عالمه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

مادر ما مادر تموم عالمه فاطمیه خدا هم غرق ماتمه وای مادر مادر مادر سبد سبد بیارید گل های نیلوفری بیاید عزا بگیریم روزای بی مادری بگید چاووش بخونن که م از دل امون برده بیاید حجله ببندید آخه مادر جوون مرده وای مادر مادر مادر