من ذوالفقارم مولا از این غربت گله دارم

من ذوالفقارم مولا از این غربت گله دارم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محسن عرب خالقی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

من ذوالفقارم مولا از این غربت گله دارم من ذوالفقارم مثل قاب خالی رو دیوارم اون روز که باید می امدم به کار منو گذاشتی کنار بعد از این دیگه کسی به من نگه لا سیف الا ذوالفقار برام سنگینه ببینم یکی دست تو می بنده غلاف مغیره به من می خنده برام سنگینه آه مولا مولا مولا