داغش به دل نشست و بنیانگر غم ماست

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمد طاهری

سال 1400

متن قطعه:

داغش به دل نشست و بنیانگر غم ماست امسال هم دوباره بانی ماتم ماست شد روضه های زهرا دارالشفای عالم گرد و غبار پرچم دارو و مرحم ماست والله فاطمیه هم خط قرمز ماست هم تا قیام مهدی خط مقدم ماست

قطعاتمرتبط

مشاهده همه