غرق در شور و شعف شد زمین و آسمان

غرق در شور و شعف شد زمین و آسمان

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد فصولی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

غرق در شور و شعف شد زمین و آسمان چون به دنیا آمده عمه صاحب زمان ماه بیت فاطمه آسمان را کوکب است زینت بابا بود نام زیباش زینب است ای عقیله هاشمیان ای سیده عالمیان ای جان جهان تموم هستی من فدای تو زندگیم و میزارم به پای تو