گمان کن که با کعبه همسایه ای

گمان کن که با کعبه همسایه ای

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

گمان کن که با کعبه همسایه ای پی حفظ چندین هزار آیه ای و حتی اگر غرق سرمایه ای بدان بی علی پست و بی مایه ای خود کعبه هم میرود صبح و شام به دیدار حیدر علیه السلام علی نزد حق است و حق با علی است مسیر الی الله تنها علی است