سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه

سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه ما از محرم هستیم تو آرزوی فاطمیه سلام دریا سلام کوثر سلام بارون سلام مادر فما احلی اسمائکم یعنی شیرین ترین اسم دنیا زهرا العاقل و یکفیه الاشاره زهرا ادراک و ما ادراک زهرا