من کی ام جان جهان ممدوحه جان آفرینم

من کی ام جان جهان ممدوحه جان آفرینم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

سعید حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

من کی ام جان جهان ممدوحه جان آفرینم مادر توحید و بانوی سماوات و زمینم شمع جمع پنج تن همسنگر حبل المتینم وجه رب العالمین جان ولایت رکن دینم کوثر و تطهیر و قدر و هل اتی و یاء و سینم من کی ام زهرای اطهر دخت ختم المرسلینم یازهرا یازهرا یازهرا کشتی توحید را سکان منم لنگر منم من خواجه لولاک را دختر منم مادر منم من