عواملی که باعث برکت در زندگی هستند

عواملی که باعث برکت در زندگی هستند

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حجت الاسلام عالی

سال 1398

0:00
|
متن قطعه:

یکی از عواملی که عرض کردیم در روایات ما عامل برکت در زندگی هست صداقت هست. مهم ترین قسم صداقت که در قرآن بهش اشاره شده صرفا صداقت در عمل و زبان و نیت نیست، در عین حال که اینها خیلی مهم ولی قسم چهارم صداقت که خیلی مهم صداقت در عهد است. من المومنین رجالا صدقوا....مومنینی که در عهدی که با خدا بستن ثابت قدم و محکم موندن و زیر عهد و پیمان شون نزدن.