عواملی که باعث برکت در زندگی هستند

عواملی که باعث برکت در زندگی هستند

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حجت الاسلام عالی

سال 1398

0:00
|
متن قطعه:

بحث در رابطه با عواملی بود که برکت در زندگی میاره. که گفتیم اگر در زندگی کسی نمک خدا باشه این زندگی ارزشمند هست و اگر نه این زندگی بی حاصل و بی کیفیت هست. برکت زندگی خاصیت و کیفیت زندگی هست. به تعبیری یک طول عمر داریم و یک عرض عمر و عرض عمر آدم هست که باید عریض و باب برکت باشه. یکی از عوامل دیگه که باعث برکت در زندگی میشه اینکه ما میدونیم که خدا محبتش و برکتش بینهایت و اینطور نیست که یه جایی بگه فلانی من دیگه نمیتونم ببخشم بلکه خدا هر چه بیشتر میبخشه بخشش بیشتر هم میشه...