عواملی که باعث برکت در زندگی هستند

عواملی که باعث برکت در زندگی هستند

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حجت الاسلام عالی

سال 1398

0:00
|
متن قطعه:

بحث در رابطه با عواملی بود که باعث برکت در زندگی میشه. عواملی که باعث برکت در مال در زندگی، در تحصیل، در عمر ،در زندگی، برکت جوانی. این عوامل تو روایات متعدد هستن که من بنا به فرصت مواردی را خدمتتون عرض میکنم. یکی از مواردی که خیلی دخیل هست در برکت در زندگی خصوصا در برکت مال راستگویی هستش. پیغمبر فرمودن که: وقتی دوتا تاجر در کارشون صداقت داشته باشن برکت در کسب و کارشون جاری میشه. و حضرت نگفتن تاجر و کاسب مسلمان و گفتن هر تاجری و این یعنی صداقت یک قانون عام است و برای همه.