یک نیت ساده

یک نیت ساده

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حجت الاسلام عالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فخر تهرانی رو که از خوبان بود. یکبار بعضی از دوستان ایشون در قم که هوا گرم بود تو تابستان گفتن بریم حاج آقا اطراف قم تو این روستاها که خنک تره و بریم اونجا هواخوری. ایشون یه فکری کرد و گفت اونجا امامزاده هم داره؟ گفتن بله داره و ایشون گفتن بریم به نیت زیارت میام. اینکه آدم کارهاش رو به چه نیتی انجام بده خیلی مهم.